Minősítések

TÜV minősítés

OÉTI minősítés

ÁNTSZ minősítés

ISO 15225/2000 (47/1999.(X.6) sz. EÜM rendelet szerint I.kat.)

ORKI minősítés

CE jel