Általános szerződési feltételek – (ÁSZF)

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük a GBLS.hu Kft. vásárlói között.

Cégünk neve: GBLS.hu Kft.
Székhelye: Magyarország, 5100 Jászberény, Bokor u. 1.
Cégünk adószáma: 13276687-2-16

Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):
A jelen szolgáltatás szerinti Eladó: GBLS.hu Kft, a szolgáltatás igénybe vevője: VEVŐ.

 

1. MEGRENDELÉS

1.1. A weblap kizárólag bemutatóteremként működik, vásárlási szándékát, a megadott elérhetőség valamelyikén kezdeményezheti.

1.2. A VEVŐ megrendelése során megadott téves adatokért és azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

2. TERMÉKEK, ÁRAK, KÖLTSÉGEK

2.1. Az eladásra felkínált termék jellemzőit a termék információs oldaláról ismerheti meg. A vételár a termék mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó összegét is. A megrendelt termékek árai a szállítási költséget nem tartalmazzák.

2.2. ELADÓ az árváltoztatás jogát fenntartja. A feltüntetett adatokat tekintsék tájékoztató jellegűnek!

3. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

3.1. A jótállás időtartama az átvétel dátumával kezdődik. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza és a 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet. A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető. A VEVŐ a javítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett gyártónál közvetlenül érvényesítheti.

3.2. Az ELADÓ szerviztevékenységét a gyártó látja el.

3.3. Az ELADÓ az általa eladott áruk minőségét szavatolja.

3.3.1. Meghibásodás esetén a VEVŐ kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Ha a gyártó a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a VEVŐ – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

3.3.2. A VEVŐ a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását közölni. A VEVŐ a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

4. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1. A VEVŐ a terméket kiválasztja és megrendeli. A rendelés feladásakor a termék átvételének módját ill. a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell adni. A szállítás futárszolgálattal történik, melynek díja: 10.000 Ft-ig 1600 Ft, 20.000 Ft-ig 2100 Ft, és 50.000 Ft-ig 2600 Ft, 100.000 Ft-ig 3700 Ft. A szállítási díjak az áfát- tartalmazzák.

4.2. Az ELADÓ a megrendelést visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás elmaradása esetén a VEVŐ megrendelése automatikusan megszűnik. A szerződést nem iktatjuk, utólag nem hozzáférhető.

4.3. A VEVŐ köteles a megrendelt terméket átvenni. Az átvételt követően, ha a szállítással kapcsolatban kifogás merül fel, azt haladéktalanul jeleznie kell a kézbesítőnek.

4.4.  Az ELADÓ a szerződés teljesítésekor, azaz a termék VEVŐ általi átvételekor/postára adáskor adja át a VEVŐ részére a részletes számlát, továbbá új termék esetén a Jótállási jegyet.

4.5. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a VEVŐ-re akkor száll át, amikor VEVŐ a megrendelt terméket átvette.

5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

5.1. A VEVŐ a megrendelt termék átvételét követő tizennégy napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett terméket tizennégy napon belül hiánytalan és hibátlan állapotban visszaszolgáltatni.

5.2. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a fogyasztó által kifizetett teljes összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszafizeti.

5.3. A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján, vagy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, és a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a terméke átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

6. ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

6.1 Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

Ezt az alábbi linken érheti el: http://ec.europa.eu/odr

6.2 Az online vitarendezési platform felhasználható a pénzügyi fogyasztói viták rendezéséhez.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1. Az ELADÓ bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A VEVŐ személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A VEVŐ mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

8.2. Az ELADÓ a VEVŐ adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban tovább adni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a VEVŐ kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

 

A weblap kizárólag bemutatóteremként működik, vásárlási szándékát, a megadott elérhetőség valamelyikén kezdeményezheti.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, a kereskedelmi szolgáltatásokról szóló  törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről  a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.