Jognyilatkozat

Tulajdonjog fenntartása

A www.futyulokra.hu website felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a GBLS.hu Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket vonhat maga után.

A www.futyulokra.hu főoldalára és a belső oldalakra mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén előzetes hozzájárulásunkkal, abban az esetben, ha az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Professional oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

Felelősség kizárása

A GBLS.hu Kft. nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, költségekért, károkért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, vagy más hasonló okból erednek.

A GBLS.hu Kft. weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére felelősséget vállalni.

Hírlevél, reklám levél küldése

A Kft a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy partnerei számára információs üzenetet, hírlevelet csak a partnerek tájékoztatására küld el és mindig biztosítja a szolgáltatás megszüntetésének lehetőségét.

A GBLS.hu Kft. weboldalának használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az előbbiekben meghatározott feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.