Adatvédelem

Személyes adatok védelme

A GBLS.hu Kft. az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. Az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvény ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény valamennyi rendelkezéseit.

A GBLS.hu Kft. tiszteletben tartja és védi azon ügyfelek és érdeklődők magántermészetű adatait, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Adott a lehetőség, hogy a GBLS.hu Kft. internetes oldalain bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak, azonban olyan szolgáltatásaink melyek igénybe vételéhez információra van szükségünk Öntől.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a GBLS.hu Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

GBLS.hu Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.

Adatkezelési alapelveink:

  • Bármilyen úton-módon hozzánk kerülő egyéni adatot, amit annak tulajdonosa nem szándékosan közölt velünk, nem őrzünk meg és nem adunk tovább.
  • A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.
  • weboldalunk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram – ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából.